HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ MẶT BẰNG KHI THI CÔNG HỐ BIOGAS

HƯỚNG DẪN THI CÔNG
LẮP ĐẶT, HÀN, THÍ NGHIỆM MỐI HÀN
MÀNG CHỐNG THẤM HDPE – GSE
Mục lục
1.0 Giới thiệu
1.1 Khái quát về chương trình quản lý chất lượng thi công
2.0 Quy cách kỹ thuật vật liệu
3.0 Quy trình thi công
3.1 Công việc làm đất
3.1.1 Chuẩn bị mặt bằng
3.1.2 Rãnh neo
3.2 Trải màng chống thấm
3.2.1 Lắp đặt màng chống thấm
3.2.2 Kiểm tra thi công
3.3 Hàn màng chống thấm
3.3.1 Bố trí sơ đồ hàn
3.3.2 Thiết bị và phụ kiện hàn
3.3.3 Chuẩn bị hàn
3.3.4 Hàn thử
3.3.5 Hàn các tấm màng chống thấm
3.3.6 Thí nghiệm các mối hàn theo phương pháp không phá huỷ
3.3.7 Thí nghiệm các mối hàn theo phương pháp phá huỷ
3.3.8 Phát hiện các lỗi hàn và sửa chữa
3.4 Làm biên bản nghiệm thu
4.0 Mẫu các văn bản liên quan:
4.1 Biên bản nghiệm thu mặt bằng, nền đất
4.2 Báo cáo việc triển khai công việc hàng ngày / Giám sát chất lượng
4.3 Biên bản nghiệm thu tổng thể
1 -Giới thiệu
1.1 Khái quát về chương trình quản lý chất lượng
Tài liệu này được biên soạn với mục đích hướng dẫn việc vận chuyển, bảo quản, thi công lắp
đặt, hàn và thí nghiệm mối hàn sản phẩm màng chống thấm HDPE Geomembrane cho Các dự
án xây dựng Bãi chôn lấp hợp vệ sinh. Tài liệu này hữu ích cho các bên liên quan là:
– Chủ đầu tư
– Nhà thầu chính
– Tư vấn giám sát
Với các nội dung chính sau:
a. Tổ chức công trường
b. Chuẩn bị mặt bằng thi công
c. Trải màng chống thấm
d. Phương pháp hàn
e. Quản lý chất lượng thi công
f. Phương pháp thí nghiệm mối hàn
2-Quy cách vật liệu
Lớp lót đáy bãi chôn lấp chất thải sử dụng màng chống thấm trơn HDPE sản xuất từ vật liệu PE
cao phân tử do hãng GSE – Thái Lan sản xuất hoặc loại tương đương đáp ứng các chỉ tiêu cơ lý
theo thông số kỹ thuật kèm theo.
3.0-Lắp đặt màng chống thấm
3.1 Công tác làm đất:
3.1.1 Chuẩn bị mặt bằng:
Nhà thầu phải có trách nhiệm chuẩn bị mặt bằng để trải màng chống thấm theo đúng yêu cầu của
dự án.
Người giám sát công trường phải kiểm tra :
a. Mặt bằng để trải vải phải được chuẩn bị sạch sẽ, phẳng, không đọng vũng nước, nền đất chắc.
b. Nền đất không được có sỏi hoặc những vật khác có hình dạng và kích cỡ có thể ảnh hưởng đến
màng chống thấm.
c. Nền đất không được quá yếu.
Nhà thầu không được trải màng địa kỹ thuật khi các điều kiện mặt bằng ở trên không được đáp
ứng. Mỗi ngày phải giao cho nhà thầu một bề mặt đã được chấp nhận, trong quá trình thi công nếu
phát hiện ra khu vực đất có thể ảnh hưởng đến việc trải vải, hoặc thi công dưới hình thức nào mà
không được sự chấp nhận của giám sát công trường thì công tác trải vải trong khu vực này phải
được ngừng ngay và việc trải vải phải được các bên hữu quan xem xét.
Hướng dẫn thi công lắp đặt màng chống thấm HDPE – GSE
4
3.1.2 Rãnh neo

Nhà thầu phải xây dựng rãnh neo để trải vải (ngoại trừ khi được mô tả đặc biệt trong hợp đồng),
Chiều rộng, chiều sâu phải đúng như đã được vẽ trong quy cách kỹ thuật. Việc đào rãnh neo phải
được thực hiện trước khi trải vải.
Mép của vải tiếp xúc với rãnh neo phải không có những hình dạng lồi ra để tránh những phá huỷ vật
liệu. Sau đó nhà thầu đổ đất lên rãnh neo theo quy cách đã đưa ra trong hợp đồng. Việc đổ đất thải
phải được tiến hành ngay sau khi trải màng địa kỹ thuật để tránh việc bắc cầu qua rãnh neo. Trong
quá trình đổ đất phải tránh làm hư hỏng vật liệu màng địa kỹ thuật.
3.2 Trải màng địa kỹ thuật.
Giám sát công trường phối hợp với nhà thầu để thoả thuận công tác thi công. Nếu trong trường hợp
thời tiết xấu hoặc những bất đồng xảy ra thì giám sát công trường phải ngừng ngay việc trải vải cho
đến khi mọi việc được giải quyết.
3.2.1 Trải vải.
Giám sát công trường tiến hành trải vải với những lưu ý sau:
a) Thiết bị trải không được ảnh hưởng đến nền
b) Công nhân trải vải không được hút thuốc, mang giầy hoặc những vật khác gây ảnh hưởng đến
việc trải màng địa kỹ thuật.
c) Sử dụng những thiết bị thi công đất có áp lực thấp, tất cả các thiết bị làm đất phải đi bằng lốp
cao su được cho phép chạy trên bề mặt của vật liệu kỹ thuật, tránh phá huỷ và đi lại nhiều.
Khi thực hiện lắp đặt nhiều màng chống thấm liên tục, cần phải chú ý tới khả năng thoát nước của
công trường thi công, hướng gió, mặt bằng thi công, lối vào trong công trường và kế hoạch lắp đặt
màng chống thấm. Không nên thực hiện trải màng chống thấm trong điều kiện thời tiết xấu. Các tấm
màng chống thấm phải được hàn ngay sau khi trải và mọi tấm màng chống thấm đã được trải đề phải
được đánh dấu cẩn thận.
Trải các tấm màng chống thấm theo bản vẽ sau:
3.2.2 Kiểm tra thi công
Giám sát công trường và (hoặc) nhân viên giám sát chất lượng và giám sát viên thiết kế độc lập thực
hiện giám sát mối hàng chống thấm ngay sau khi chúng được trải xuống nhằm phát hiện những hư
hại và những chỗ cần sửa chữa và đánh dấu lại để sửa chữa.
3.3 Hàn các tấm màng chống thấm
Hàn các tấm màng chống thấm bao gồm việc gắn kết các tấm màng chống thấm liền kề bằng phương
pháp nhiệt.
3.3.1 Chuẩn bị hàn
Thông thường, các mối hàn phải được thực hiện song song với mái dốc lớn nhất, tức là theo hướng
dọc chứ không theo hướng ngang của mái dốc. Tại các góc hay những vị trí không thuận lợi cho việc
hàn thì nên tối thiểu các mối hàn. Tại chân của mái taluy, các mối hàn ngang không nên kéo dại quá
1.5m. Những mái dốc nhỏ hơn 10% thì không áp dụng quy tắc này. Những mối hàn hình chữ thập có
thể được thực hiện tại cuối tấm màng chống thấm và được cắt theo góc 45.
3.3.2 Thiết bị hàn và công cụ phụ trợ
Phương pháp hàn đã được chấp nhận là phương pháp hàn nóng và phương pháp hàn đùng. Mỗi thiết
bị hàn đều phải có bộ phận kiểm tra nhiệt độ hàn nhằm đảm bả đúng nhiệt độ hàn theo yêu cầu.
a. Phương pháp hàn nóng:
Phương pháp hàn này thường được sử dụng khi các tấm màng chống thấm liền kề, ít khi sử
dụng để hàn và hoặc hàn các chi tiết. Thiết bị được sử dụng phải là thiết bị hàn nóng và thường
được trang bị bộ phận nêm tách cho phép kiểm định mối hàn bằng áp suất không khí.
Thiết bị hàn phải có khả năng tự chuyển động, được trang bị bộ phận nêm nhiệt và bộ phận
kiểm soát tốc độ hàn nhằm đảm bảo khả năng điều khiển máy cho thợ hàn.
b. Phương pháp hàn đùn
Phương pháp này chủ yếu sử dụng trong sửa chữa và hàn các chi tiết đặc biệt. Phương này
cũng tiện lợi trong việc hàn một tấm màng chống thấm mới với tấm màng chống thấm đã lắp
đặt trước đó mà không cần bộ phận nêm trần như trong phương pháp hàn nóng.
Thiết bị hàn đùn cần được trang bnị bộ phận hiển thị nhiệt độ.
3.3.3 Phương pháp kiểm định áp suất không phá huỷ:
Quy trình kiểm định mối hàn bằng áp suất không phá huỷ được thực hiện như sau:
• Sử dụng thiết bị nhằm tái kiểm tra mối hàn
• Trong khi rãnh không khí đang chịu áp suất, trải ngang mối hàn và nghe để xác định lỗ
thủng.
• Trong khi rãnh không khí đang chịu áp suất, quét nước xà phòng lên rìa mối hàn và quan
sát bong bóng xà phòng ra tạo nên bởi không khí thoát ra.
• Tái kiểm tra mối hàn cho đến khi khu vực bị thủng bị phát hiện.
• Sử dụng phương pháp hàn đùn để sửa chữa chỗ thủng và thực hiện kiểm định chân
không.
• Tại những chỗ rãnh không khí đã được hàn kín và toàn bộ mối hàn không có bất cứ nghi
ngờ thì kiểm định chân không không được chấp nhận.
3.3.4 Kiểm định mối hàn phá huỷ
Kiểm định phá huỷ được thực hiện tại những vị trí đã được lựa chọn. Mục đích của phương pháp
này là kiểm định khả năng gắn kết của mối hàn. Phương pháp này được thực hiện như sau:
a. Vị trí và tần suất:
Tần suất loại bỏ mẫu hàn thường không quá một mẫu trên 2000 mét dài mối hàn.
b. Kích thước hàn của mẫu hàn:
Cắt một mẫu với kích thước 18cm/18cm với mỗi hàn ở giữa. Có thể cắt thêm một mẫu phụ
dành cho kiểm định độc lập hoặc để lưu giữ hoặc cho các mục đích sử dụng khác.
c. Xác định mẫu hàn:
Mẫu hàn phải được đánh số và ghi rõ mẫu kiểm định phá huỷ.
d. Tiến hành kiểm định:
• Phương pháp kiểm định độ ma sát và độ kháng bóc của mối hàn được thực hiện như
sau:
• 10 mẫu nhỏ có kích thước 25,4mm chiều rộng được cắt từ mẫu hàn
• 05 mẫu hàn được sử dụng để kiểm định độ kháng bóc của mẫu hàn. Mối hàn nóng sẽ bị kiểm tra hai mặt
• 05 mẫu được sử dụng để kiểm tra độ ma sát
• Trong trường hợp đặc biệt, có thể sử dụng máy đo độ căng cứng. Quá trình kiểm định
sẽ được thực hiện với tốc độ 5cm/phút.
e. Đạt (hoặc không đạt) tiêu chuẩn kỹ thuật
Đối với những dự án sử dụng máy đo độ căng, các giá trị tiêu chuẩn tối thiểu sẽ được cung cấp tại
bảng dưới đây:
Thêm vào những giá trị này mẫu hàn phải không hỏng trong vùng hàn. Bốn trong năm mẫu hàn phải
đáp ứng được những tiêu chuẩn tối thiểu nói trên thì việc kiểm định mẫu hàn mới được coi là đạt.
Nếu mẫu hàn không đáp ứng tiêu chuẩn kiểm định thì phương pháp kiểm định được tiếp tục như sau.
Mẫu hàn phụ sẽ bị loại bỏ khoảng 3,0m theo mỗi hướng kể từ điểm hàn không đạt tiêu chuẩn. Cả hai
mẫu hàn này đều được kiểm định và phải đạt các giá trị tiêu chuẩn nói trên. Quy trình này được lặp
lại cho đến khi thu được kết quả theo yêu cầu.
3.3.5 Phát hiện các lỗi hàn và sửa chữa:
Tất cả các mối hàn và các vùng không hàn trên màng chống thấm đều được kiểm tra nhằm phát hiện
các lỗi hàn. Có thể sử dụng máy đóng dấu đóng dấu lên màng chống thấm dể phát hiện và sửa chữa
các lỗi hàn.
a. Quy trình sửa các lỗi hàn
Tất cẳ những điểm trên màng chống thấm đã được đóng dấu để sửa chữa đều được sửa chữa bằng
cách sử dụng một hoặc kết hợp các cách sau:
• Hàn vá: sử dụng để hàn các lỗ thủng, vết xé
• Hà đè và hàn lại: sử dụng để sửa chữa các phần nhỏ của mối hàn đùn
• Hàn điểm: sử dụng để hàn các vết rạn nhỏ, khoanh vùng các vết rạn
• Hàn nhồi: dùng để hàn đùn vào các mối hàn nóng thay cho hàn nắp
• Hàn nắp: dùng để sửa chữa các mối hàn hỏng
• Hàn đỉnh: dùng để nhỏ trực tiếp vật kiệu hàn nóng chảy lên trên các mối hàn sẵn.
Các điều kiện sau đây sẽ áp dụng cho tất cả các phương pháp trên:
• Mặt màng chống thấm sẽ được sửa chữa đánh sạch các bụi bẩn
Hướng dẫn thi công lắp đặt màng chống thấm HDPE – GSE
11
• Các mặt màng chống thấm sẽ được hàn đùn phải được làm sạch và để khô trước khi sửa
• Các miếng hàn và và hàn đỉnh phải hàn trùm ra ngoài lối hàn ít nhất là 100mm, các mối
hàn vá phải hàn theo hình tròn.
b. kiểm tra sửa chữa các lỗi hàn
Các lỗi hàn đã sửa chữa phải được kiểm định theo phương pháp không phá huỷ theo tiêu chuẩn
ghi tại phần 2.3.6e
Sau khi sửa xong, mối hàn được sửa phải đạt các tiêu chuẩn kiểm định không phá huỷ, Nếu kế quả
kiểm định không đạt điều này có nghĩa là phần đã sửa cần được sửa lại và tái kiểm tra cho đến khi
kết quả kiểm tra đạt yêu cầu.
3.4 Hàn ghép nối màng chống thấm với ống cấp, thoát theo bản vẽ sau:
3.5 Hàn liên kết với bê tông.
Lắp đặt tấm Polylock trong quá trình đổ bê tông, sử dụng máy hàn đùn hàng màng HDPE vào tấm
Polylock theo hình vẽ:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *