Nhập khẩu HDPE chống thấm màng Thái Lan bởi Tiến Huệ

Màng chống thấm

Màng chống thấm HDPE dày 0.5mm Độ dày sản phẩm: 0.5mm Sản xuất tại: Thailand Thương hiệu: GSE LINING TECHNOLOGY .,LTD

Màng chống thấm HDS 075 Độ dày sản phẩm: 0.75mm Sản xuất tại: Thailand Thương hiệu: GSE LINING TECHNOLOGY .,LTD

Màng chống thấm HDS 100 Độ dày sản phẩm: 1.00mm Sản xuất tại: Thailand Thương hiệu: GSE LINING TECHNOLOGY .,LTD

Màng chống thấm HDS 150 Độ dày sản phẩm: 1.50mm Sản xuất tại: Thailand Thương hiệu: GSE LINING TECHNOLOGY .,LTD

Màng chống thấm HDS 200 Độ dày sản phẩm: 2.0mm Sản xuất tại: Thailand Thương hiệu: GSE LINING TECHNOLOGY .,LTD

Bạt lót hồ tôm HDPE 030

Độ dày sản phẩm: 0.3mm Sản xuất tại: Việt Nam Thương hiệu: CÔNG TY TNHH TM XUẤT NHẬP KHẨU TIẾN HUỆ

Bạt lót hồ tôm HDPE 050

Độ dày sản phẩm: 0.5mm Sản xuất tại: Việt Nam Thương hiệu: CÔNG TY TNHH TM XUẤT NHẬP KHẨU TIẾN HUỆ

Bạt lót hồ tôm HDPE 075

Độ dày sản phẩm: 0.75mm Sản xuất tại: Việt Nam Thương hiệu: CÔNG TY TNHH TM XUẤT NHẬP KHẨU TIẾN HUỆ

Bạt lót hồ tôm HDPE 100

Độ dày sản phẩm: 1.00mm Sản xuất tại: Việt Nam Thương hiệu: CÔNG TY TNHH TM XUẤT NHẬP KHẨU TIẾN HUỆ

Bạt lót hồ tôm HDPE 150

Độ dày sản phẩm: 1.50mm Sản xuất tại: Việt Nam Thương hiệu: CÔNG TY TNHH TM XUẤT NHẬP KHẨU TIẾN HUỆ

Tên sản phẩm: Hồ Nổi HDPE 050 Độ dày thi công: Màng chống thấm HDPE dày 0.5mm Xuất xứ sản phẩm: GSE Thailand Đơn vị thi công: CÔNG TY TNHH TM XUẤT NHẬP KHẨU TIẾN HUỆ

Tên sản phẩm: Hồ Nổi HDPE 075 Độ dày thi công: Màng chống thấm HDPE dày 0.75mm Xuất xứ sản phẩm: GSE Thailand Đơn vị thi công: CÔNG TY TNHH TM XUẤT NHẬP KHẨU TIẾN HUỆ